MENY
Meny
Aktien 2014-10-24 11:11 RATOS B 48,08 SEK
Nästa rapport

Nästa rapport

Delårsrapport januari-september 2014 publiceras 7 november kl 08.00.

18 innehav i Norden

17 innehav i Norden

Ratos investerar i företrädesvis medelstora till stora nordiska onoterade bolag. Idag äger Ratos 17 bolag.

Om Ratos

Om Ratos

Ratos är ett börsnoterat private equity-konglomerat. Affärsidén är att skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i ett antal utvalda företag och investeringssituationer. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av företag.