MENY
Meny
Aktien 2014-07-28 11:58 RATOS B 58,20 SEK
Ratos säljer SB Seating

Ratos säljer SB Seating

Ratos och övriga ägare har ingått avtal om försäljning av samtliga aktier i dotterföretaget SB Seating till private equity-fonden Triton.

Nästa rapport

Nästa rapport

Delårsrapport januari-juni 2014 publiceras 14 augusti 2014 kl 08.00.

Om Ratos

Om Ratos

Ratos är ett börsnoterat private equity-konglomerat. Affärsidén är att skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i ett antal utvalda företag och investeringssituationer. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av företag.