MENY
Meny
Aktien 2014-04-17 13:00 RATOS B 63,40 SEK
Årsstämma 2014

Årsstämma 2014

Ratos årsstämma avhölls torsdagen 27 mars 2014. VD Susanna Campbells stämmoanförande finner du här.

Om Ratos

Om Ratos

Ratos är ett börsnoterat private equity-konglomerat. Affärsidén är att skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i ett antal utvalda företag och investeringssituationer. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av företag.