MENY
Meny
Aktien 2015-12-01 11:37 RATOS B 50,05 SEK
Ratos förvärvar Serena

Ratos förvärvar Serena

Ratos har tecknat avtal om att förvärva 56% av aktierna i Serena Properties AB, ett nybildat fastighetsbolag i Finland.

Ratos äger och utvecklar nordiska bolag

Ratos äger och utvecklar nordiska bolag

Ratos fokus och mål är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar verksamhetsutveckling i innehaven samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos investerar i nordiska bolag där vår kärnkompetens som professionella, aktiva och ansvarsfulla ägare över tid skapar en god värdeutveckling.

Vårt hållbarhetsarbete

Ratos arbete med hållbarhet eller CR (Corporate Responsibility) utgår från ett värdeskapande perspektiv. Ratos har också en lång historia av att vara en ansvarsfull ägare med starkt engagemang i samhället. Läs mer om hur vi arbetar.