MENY
Meny
Aktien 2015-04-17 17:30 RATOS B 60,00 SEK
Ratos äger och utvecklar nordiska bolag

Ratos äger och utvecklar nordiska bolag

Ratos fokus och mål är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar verksamhetsutveckling i innehaven samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos investerar i nordiska bolag där vår kärnkompetens som professionella, aktiva och ansvarsfulla ägare över tid skapar en god värdeutveckling. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av dessa i huvudsak onoterade bolag.