MENY
Meny
Aktien 2017-04-28 17:29 RATOS B 41,54 SEK

Återköp

Beslut togs på årsstämman 2017 om att förvärv upp till 7% av bolagets egna aktier får ske fram till nästa årsstämma. Syftet med återköpet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med att skapa värde för bolagets aktieägare. Häri ingår bl a säkring av köpoptioner utställda inom ramen för Ratos incitamentsprogram.

Ratos genomförda återköp offentliggörs efter avslutat köp. Aktuella uppgifter finns på Nasdaq Stockholms hemsida, som uppdateras dagligen.

Totalt innehav egna B-aktier 2015-12-31 5 127 606
Optionslösen 2016, kv 1-4 0
Återköp 2016, kv 1-4 0
Överlåtelse av aktier till adm. personal 1 344

Totalt innehav av egna B-aktier 2016-12-31
(snittkurs 68 kr)

5 126 262
   
Totalt innehav av egna preferensaktier 2015-12-31 89 854
Återköp 2016 32 738
Totalt innehav av antal återköpta egna preferensaktier 2016-12-31 (snittkurs 1 886 kr)  122 592
   
   
Antal utgivna aktier 2016-12-31 324 970 896
Antal utestående stamaktier 2016-12-31 319 014 634
Antal utestående preferensaktier 2016-12-31 707 408