MENY
Meny
Aktien 2017-06-28 17:29 RATOS B 40,72 SEK

Aktieägare

Antalet aktieägare uppgick per 2017-03-31 till cirka 67 900.

2017-03-31

Kapital %

Röster %

Familjen Söderberg med bolag

18,3

43,6

Ragnar Söderbergs stiftelse

9,5

17,1

Torsten Söderbergs Stiftelse

8,7

12,6

Avanza Pension

2,2

0,7

Spiltan Fonder

1,6

0,5

Societe Generale Paris

1,0

0,3

Uppsala Universitets Stift. Förv.

1,0

0,3

Nordnet Pensionsförsäkring

1,0

0,3

RoosGruppen

0,8

0,3

Björn Håkansson

0,8

2,4