MENY
Meny
Aktien 2017-04-28 17:29 RATOS B 41,54 SEK

Aktieägare

Antalet aktieägare uppgick per 2016-12-31 till cirka 66 100.

2016-12-31

Kapital %

Röster %

Familjen Söderberg med bolag

18,2

43,6

Ragnar Söderbergs stiftelse

9,5

17,1

Torsten Söderbergs Stiftelse

8,7

12,6

Avanza Pension

2,2

0,7

Spiltan Fonder

1,1

0,3

Nordnet Pensionsförsäkring

1,0

0,3

Uppsala Universitets Stift. Förv.

1,0

0,3

CBNY-Norges Bank

0,9

0,3

Björn Håkansson

0,8

2,4

Stenhammar med bolag

0,8

0,3