MENY
Meny
Aktien 2017-06-29 17:29 RATOS B 40,19 SEK

Utdelning

Utdelningspolicy för stamaktie (aktier av serie A och B)

Utdelningen på stamaktier ska över tid spegla den faktiska resultatutvecklingen i Ratos och en jämn utveckling av utdelningen eftersträvas. Historiskt har drygt 50% av resultatet efter skatt delats ut.

 

20162015201420132012
Utdelning per A- och B-aktie, kr2,003,253,253,003,00
Utdelning per preferensaktie, kr10010010010075
Utdelning i % av resultat efter skatt1)neg252101141158
Utdelning i % av eget kapital1)69888
Utdelning2), Mkr6381 1111 1201 0401 019
Direktavkastning, B-aktie, %4,66,76,95,24,8

1) Avser stamaktier

2) Avser utdelning på stam- och preferensaktier (från och med 2012)

Utdelning per stamaktie (A- och B-aktie), kr kr
2012 3.00
2013 3.00
2014 3.25
2015 3.25
2016 2.00

 

Stamaktier

Stämman beslutade om en utdelning för räkenskapsåret 2016 om 2,00 kr per aktie (3,25) av serie A och serie B. Avstämningsdag för utdelningen blir den 10 april 2017 och utbetalning från Euroclear Sweden beräknas ske den 13 april 2017.

Preferensaktien

Stämman beslutade om att utdelning på utestående preferensaktier av serie C intill årsstämman 2018, i enlighet med bolagsordningen, ska lämnas kvartalsvis med 30 kr per preferensaktie av serie C, dock högst 120 kr.

Som avstämningsdagar, före nästa årsstämma, för de kvartalsvisa utdelningarna på utestående preferensaktier av serie C blir den 15 maj 2017, den 15 augusti 2017, den 15 november 2017 och den 15 februari 2018. Utbetalning från Euroclear Sweden beräknas ske den 18 maj 2017, den 18 augusti 2017, den 20 november 2017 och den 20 februari 2018.