MENY
Meny
Aktien 2017-06-29 17:29 RATOS B 40,19 SEK

Möt Ratos medarbetare och Industrial Advisors

  • Martin Højbjerg, Investment Manager

  • Karl Molander, Head of Debt Management

  • Lene Sandvoll Stern, Senior Investment Manager

  • Tero Merentie, Investment Manager

  • Sara Öhrvall, Industrial Advisor

  • Mikael Norlander, Investment Director

  • Hanna Eiderbrant, Investment Manager

  • Per Nordgren, Industrial Advisor

Martin Højbjerg, Investment Manager

Jeg arbejder blandt andet med at identificere, og skabe kontakt til, nye investeringsmuligheder i Danmark. I Ratos arbejder vi med værdiskabelse på flere niveauer: strategisk, operationelt og finansielt. Jeg føler altid vores indsats gør en forskel i selskaberne. Ratos skal ses som en pålidelig partner og ejer, snarere end en finansiel investor.

 

Karl Molander, Head of Debt Management

Ratos är långsiktigt och arbetar oftast med något lägre belåning än vad de flesta PE-fonder gör. Detta i kombination med att få jobba närmare bolagen än vad man gör på bank, där jag kommer ifrån, är det som gör Ratos till en attraktiv arbetsplats.

 

Lene Sandvoll Stern, Senior Investment Manager

Sammen med to av mine kollegaer, er jeg ansvarlig for at Ratos har en god tilstedeværelse i Norge og for å generere nye investeringsprosjekt. Når vi vel finner interessante investeringscase involverer vi hele Ratos investeringsorganisasjon for å gjennomføre oppkjøpene. Det er viktig for meg å selv få jobbe aktivt med å skape forandring, og derfor trives jeg så godt på Ratos, som er en aktiv og engasjert eier som jobber i nært samarbeid med styret og ledelsen i selskapene for å skape verdier.

 

Tero Merentie, Investment Manager

Jag arbetar med ett av våra finska bolag och med nya investeringsmöjligheter, speciellt i Finland. Jag valde att arbeta på Ratos för att få ett långsiktigt perspektiv på bolagsutveckling i kombination med mer kortvariga och intensiva förvärvsprojekt. Dessutom är det viktigt för mig att jobba för ett bolag med bra värderingar, gott rykte samt skickliga och trevliga kollegor.

 

Sara Öhrvall, Industrial Advisor

Med en bakgrund i skärningspunkten mellan teknik, design och innovation bidrar jag med kunskap och erfarenheter från förändrade användarbehov och värdekedjor till följd av digitaliseringen. Digitaliseringen är en förändringskraft som kommer att slå sönder etablerade branscher och värdekedjor i snabb takt. För dem som ligger i framkant och förstår de nya spelreglerna före andra finns mängder av nya affärsmöjligheter.

 

Mikael Norlander, Investment Director

Vad gör en Investment Director på Ratos?

Min roll som Investment Director innebär bl a personalansvar och är mycket mångfacetterad och varierad. Vi jobbar teambaserat. Jag har förmånen att, tillsammans med mycket duktiga kollegor, få arbeta både med att utveckla våra befintliga bolag där jag ansvarar för Arcus, Bisnode och TFS, och med att hitta nya intressanta förvärv. Det innebär att jag dagligen sätter mig in i och fattar beslut kring en mängd frågor av stor bredd, allt ifrån avtal, strategier, värdering av företag till ledarskapsfrågor och rekrytering. Framför allt handlar det om samspelet människor emellan då vi i bolagen jobbar aktivt genom styrelser och ledningar. Att röra mig mellan dessa frågor och blanda helhetsfrågor och detaljer är det som jag tycker gör jobbet roligt, men förstås även det som också är frustrerande emellanåt eftersom jag sällan kan fokusera på en sak i taget. Ju längre man jobbar på Ratos och ju mer senior roll man får, desto fler olika arbetsuppgifter och situationer ställs man inför vilket bidrar till ständig personlig utveckling.

Under en och samma dag kan jag ha ett styrelsemöte i ett bolag, ha strategidiskussioner med VD i ett annat och sedan träffa ledningen för ett bolag vi är intresserade av att köpa.

Vad skulle du vilja ge för råd till någon som vill arbeta som investerare och med aktivt ägande?

Att ha ett genuint intresse för hur företag fungerar och styrs tror jag är viktigast. Men också att vara nyfiken och ha en vilja att lära sig mer. Att bli en bra aktiv ägare tar tid och kräver att man samlar erfarenheter. Analys, styrning och ledarskap är en helhet som hänger samman. Företagsutveckling sker i många dimensioner och kan drivas utifrån många olika roller, men för att gilla att jobba som ägare bör man uppskatta mångsidigheten och helheten och vara bekväm i att verka genom andra. Och förstås tycka det är kul att göra affärer. För det krävs att man tar kalkylerade risker och vågar slå till.

Det gäller att välja rätt ägarbolag att jobba för. Under mina år som managementkonsult mötte jag olika private equity-aktörer och deras portföljbolag och upplevde stora skillnader. Inte minst i framtoning, värderingar och arbetssätt, vilket är faktorer som är viktiga för mig för att trivas på jobbet. Jag träffade även på Ratos i dessa sammanhang och gillade både människorna jag träffade och den syn på ägande som Ratos står för.

 

Hanna Eiderbrant, Investment Manager

Vad gör du som Investment Manager på Ratos?

Jag jobbar med våra bolag Gudrun Sjödén Group, KVD och Plantagen tillsammans med bolagsansvarig med syfte att skapa värde i verksamheten. Det löpande arbetet med bolagen inkluderar styrelsearbete och analys av den finansiella utvecklingen. På uppdrag av bolagets VD och CFO stöttar jag dem i olika projekt. Det kan handla om analyser inför strategiarbete men även mer specifika projekt som bolagen bedriver.

En annan stor del av mitt jobb är att identifiera nya investeringsmöjligheter för Ratos, vilket exempelvis innebär att jag gör bolags- och branschanalyser. När vi hittar en intressant investeringsmöjlighet etableras en kontakt med bolaget och en djupare analys av historiken och framtidsmöjligheter utförs. Genom hela investeringsprocessen har jag stor nytta av mitt tidigare jobb som konsult.

Varför sökte du dig till Ratos?

Jag jobbade som managementkonsult på A.T. Kearney i drygt 5 år, men ville arbeta mer långsiktigt och för mig är det viktigt att jobba för ett bolag med bra värderingar, till exempel vad avser ansvarsfullt ägande. Eftersom Ratos är en aktiv och ansvarsfull ägare kan vi utveckla och göra saker som är betydelsefulla för innehaven och samhället.

 

Per Nordgren, Industrial Advisor

Vad innebär din roll som Industrial Advisor på Ratos?

Mitt jobb innebär att bistå investeringsorganisationen i samband med utvärdering av aktuella investeringsmöjligheter samt att agera bollplank i specifika frågor rörande Ratos innehav. Därutöver ingår jag i Ratos svenska Advisory Board där syftet är att, tillsammans med övriga svenska Industrial Advisors, identifiera och diskutera nya investeringsmöjligheter. Alla Industrial Advisors har operationell, industriell och internationell erfarenhet, vilket gör oss till nyttiga diskussionspartners. Dessutom är vårt breda kontaktnät en viktig parameter, via personliga kontakter kan vi agera dörröppnare till intressanta bolag.

Vad kan du med din bakgrund bidra med till Ratos investeringsorganisation?

Jag har genom mina tidigare ledande befattningar i industriföretag operativ erfarenhet, bland annat drygt åtta år som VD för Hägglunds Drives (ett av Ratos tidigare innehav). Detta är till hjälp vid frågor om exempelvis våra innehavs etablering på nya marknader eller produktionsrelaterade frågor. Jag deltar i investeringsprocesser för att ge min syn på bolagets styrkor och svagheter samt utvecklingsmöjligheter. Därutöver kan jag bidra med att ge mitt perspektiv på att jobba med Ratos som ägare där jag ofta belyser Ratos styrka som långsiktig ägare som jobbar professionellt, aktivt och ansvarsfullt med ett tydligt fokus på verksamhetsutveckling.

Per är styrelseordförande i Ratos bolag GS-Hydro och Ledil.