MENY
Meny
Aktien 2017-04-28 17:29 RATOS B 41,54 SEK

Ratos förstärker inom strategisk HR

Blenda Lagerkvist har rekryterats till en nyinrättad roll som HR Manager. Rekryteringen är en del i en satsning på HR och talangfrågor i Ratos och portföljbolagen. Blenda kommer närmast från rollen som VD för Impact Executives Nordic och Partner för Alumni Harvey Nash i Norden. Blenda börjar under andra kvartalet.

Hur ser du att HR och talangfrågor bidrar till värdeskapande?

Jag är övertygad om att det är människorna som skapar affärsframgång och värdeskapande – och där varje roll bidrar med en viktig pusselbit. En av utmaningarna är att säkerställa rätt person på rätt plats för nå affärsframgång. HR och talangfrågor kan stötta affären i dessa beslut.

Om du skulle ge tre tips till en VD för att bli bättre inom kompetens och ledarförsörjning, vilka skulle det vara?

  1. Skapa starka värderingar. En tydlig värdegrund är central för att locka rätt människor till en organisation, dvs personer som står bakom den resa VD:n och bolaget har framför sig. Värderingarna blir bolagets kompass och DNA – vilka underlättar vid beslutsfattande kring kompetens och ledarförsörjning.
  2. Våga satsa på potential! Det är en ynnest att se personer, som fått förtroenden utanför deras komfortzon, växa och utveckla både affären och sig själva tack vare ökat förtroende och nya möjligheter.
  3. Sätt upp tydliga mål. Förändringar överlag kräver tydliga målsättningar. Att t ex få till jämn könsfördelning i ledningsgrupper och styrelser sker inte i en handvändning utan det gäller att stå fast vid målbilden och arbeta ihärdigt med den.

Varför har du valt att börja på Ratos?

Under åren på Alumni och Impact Executives, har jag träffat många medarbetare på Ratos som alla har kännetecknats av hög professionalism, långsiktighet med en varm personlig prägel. Medarbetarna i kombination med en spännande affärsmodell var det som lockade. Jag ser en potential för ett ökat värdeskapande genom att stötta såväl medarbetarna på Ratos som i portföljbolagen och deras styrelser i frågor koppat till HR och talangfrågor.