MENY
Meny
Aktien 2017-06-29 17:29 RATOS B 40,19 SEK

Arcus - fortsatt stor utvecklingspotential

Arcus är en ledande leverantör av vin och sprit i Norden genom både egna varumärken och ledande agenturer.

Sedan Ratos förvärvade bolaget 2005 har några av de strategiska initiativen varit att sälja av icke-kärnverksamhet samt fokus på tillväxt genom nordisk expansion och ökad produktionseffektivitet. En stor investering i en ny produktionsanläggning på norska Gjelleråsen har genomförts, en mindre produktionsanläggning har avvecklats och flera nya varumärken har förvärvats. Omsättningen, som 2005 var omkring 860 MNOK, har nu stigit till 2,5 miljarder NOK. Samtidigt har marginalerna förbättrats väsentligt.

- Arcus var en oslipad diamant när vi gick in 2005. Det har varit en mycket intressant tillväxtresa som innehållit alla dimensioner av värdeskapande. Med en stark ledningsgrupp och ledande marknadsposition står bolaget väl rustat för framtiden. Målet är att Arcus ska fortsätta växa med ökad lönsamhet och grunden är lagd för fortsatt god utveckling, säger Mikael Norlander, bolagsansvarig för Arcus på Ratos.

- Hela vår organisation är inställd på lönsam tillväxt. I några marknader och produktkategorier är vi redan störst. Där använder vi vår erfarenhet för att behålla vårt försprång och öka försäljningen. Inom andra kategorier och marknader har vi en betydande utvecklingspotential. Vi har tagit oss an uppgiften att bli störst i Norden, och jag ser optimistiskt på 2016, säger Kenneth Hamnes, VD sedan i augusti 2015.

Fakta om investeringen

Investeringsår: 2005
Omsättning (MNOK): 863
Operativ EBITA (MNOK): -9 

Omsättning 2015 (MNOK): 2 471
Operativ EBITA (MNOK): 228