MENY
Meny
Aktien 2017-06-29 17:24 RATOS B 40,10 SEK

Nebula

  • Pekka Eloholma

    VD

Nebula är marknadsledande inom molnbaserade ITkapacitetstjänster, drifttjänster och nätverkstjänster till små och medelstora företag på den finska marknaden. Bolaget har egna datacenter samt en egen leasad fiberstruktur mellan de största städerna i Finland.

Marknad

Den totala marknaden för IT-tjänster i Finland växer med cirka 2% i genomsnitt per år. Inom Nebulas marknadsnisch är den underliggande tillväxten starkare. Efterfrågan drivs av ett ökat behov av att lagra, hantera och överföra data flexibelt och säkert, kundernas behov att outsourca IT-driften samt av att molntjänster genom standardisering och skalbarhet är billigare än traditionella lösningar.

Konkurrenter är främst lokala leverantörer men också internationella aktörer som Google och Amazon.

Hållbarhet

De mest väsentliga hållbarhetsfrågorna för Nebula är informationssäkerhet, affärsetik, energieffektivitet samt engagerade och friska medarbetare. Nebula har sedan 2013 ett grundläggande ramverk för hållbarhetsarbetet i enlighet med Ratos riktlinjer och principerna i FN:s Global Compact.

Fokus på tillväxt och lönsamhet

Nebula har en stark lokal förankring och erkänd teknisk kompetens, vilket är av stor vikt vid kundernas val av tjänsteleverantör.

Ratos ser stor potential att utveckla Nebula mot fortsatt tillväxt och god lönsamhet då bolaget, utöver dess starka marknadsposition, har en attraktiv och skalbar affärsmodell med små marginalkostnader för nya kunder, hög kundnöjdhet, starka kassaflöden och ett relativt konjunkturokänsligt tjänsteutbud.

Den pågående digitaliseringen och trenden att små och medelstora företag outsourcar sina IT-miljöer väntas fortgå och bidra till fortsatt tillväxt för branschen.